Wyważanie dynamiczne

Wyważenie jest procesem korygowania masy wirnika polegającym na dodawaniu lub odejmowaniu masy w odpowiednich miejscach wirnika.

Siły powstające w wyniku przesunięcia środka masy wirnika działają destrukcyjnie na cały silnik i mogą prowadzić do jego awarii. Precyzyjne wyważenie wirników zmniejsza wibracje, oraz koszty obsługi, a także wydłuża czas pracy maszyny i zwiększa jej niezawodność.

Pomiaru wyrównoważenia dokonuje się przy pomocy wyważarki. Laser wyważarki nakierowuje się na wirnik, który zostaje wprowadzony w ruch obrotowy. Informacje o drganiach wirnika są przekazywane do urządzenia pomiarowego, dzięki czemu wiadomo jaką masę należy dodać lub odjąć.

Wyważony wirnik pracuje spokojnie, bez drgań i hałasu.

Usługi wyważania wykonujemy w dowolnej klasie dokładności.

Dla potwierdzenia jakości naszej pracy dołączamy certyfikaty wyważania.

Usługi wykonujemy terminowo i solidnie.